3D Scanning / Fotogrammetri

3D scanning innebär att man samlar in överlappande högupplösta stillbilder som bearbetas av  kraftfulla datorer med en metod som kallas fotogrammetri. Resultatet blir en 3D modell med en detaljnivå vida överlägsen andra dokumentationsmetoder så som Multi Beam Echo Sounder (MBES) och Side Scan Sonar (SSS).  3D modellen kan visas från vilken vinkel eller vy som helst vilket erbjuder en enastående överblick och underlag för bedömningar. 

Ocean Discovery är idag ledande inom 3D scanning och fotogrammetri under vattnet.  Till en början användes metoden främst inom marinarkeolog. Mest kända marinarkeologiska dokumentationen som företaget utfört  är Mars Makalös som sjönk i ett sjöslag utanför Öland 1564. Numera används metoden i en rad olika applikationer och sedan 2018 har företaget 3D scannat 6 vrak för Havs och Vattenmyndighetens i arbetet att dokumentera och sanera miljöfarliga vrak.  3D scanning används också för hamninspektioner, brofundament, rörledningar och allehanda byggnationer under vatten.

3D scanning av vrak för Havs och vattenmyndigheten

Ocean Discovery använder uteslutande fjärrstyra undervattensrobotar (ROV)  utrustade med avancerade stillbildskameror och kraftfulla blixtar. Detta medför kostnadseffektivitet samt är säkrare än att använda dykare.  ROV´n kan operera ned till ett djup av 500m och tillsammans med undersökningsfartyg med dynamisk positionering (DP) kan ROV´n operera utan ankring. 

3D scanning öppnar nya möjligheter inom inte minst haveriutredningar och marinarkeologi där den nya tekniken kan ge en helhetsbild av hela vrakplatsen så väl som detaljerade studier av skador och tekniska detaljer  med möjlighet till precis mätning inom några millimeters marginal. 

Ocean Discovery producerar också datorgenererade bilder (CGI) baserat på fotogrammetri till media, museer och filmindustri. 

 

Fjärrstyrd undervattensrobot ROV med högupplöst kamera för fotogrammetri

3D scanning ROV utrustad för fotogrammetri
ROV för 3D scanning och fotogrammetri

Ortografiska bilder

Ortografiska bilder är en sammansatt bild i fågelperspektiv av samtliga bilder som skapat 3D modellen.  Beroende på storleken av projektet kan det röra sig om tusentals bilder som tillsammans bildar en enda ultra-högupplöst bild.. Bilderna kan genereras i GeoTiff format så de kan öppnas i GIS program där mätningar och utvärderingar kan utföras.  Med hjälp av undervattens positionering utrustning (USBL) kan ortografiska bilden också refereras geografiskt, det är alltså möjligt att positionsbestämma varje punkt i bilden.

Ortografisk bild av miljöfarliga vraket M/S Bremsund

Detaljerade höjdkartor

Detaljerade höjdkartor eller på engelska detailed elevation maps (DEM) innebär att varje punkt i bilden tilldelas en färg beroende på vattendjup. Resultatet blir en bild där varje liten höjdskillnad framträder tydligt och man får en omedelbar överblick.  DEM bilden kan öppnas i på marknaden tillgängliga GIS program.

 

 

DEM bild av äldre fartygslämning

3D Scanning av hamnar och ledningar

3D scanning är användbart som inspektionsmetod för allehanda byggnadskonstruktioner under vatten.  Vid hamninspektioner kan spontningen snabbt och effektivt inspekteras och skador mätas och positionsbestämmas.   Sjöledningars läge , skador och flyttade vikter med frispann som följd  kan noggrant mätas i 3D bilden. Undersökningarna kan kompletteras med tjocklekmätning med ultraljud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektion med 3D scanning av spont samt sjöledningar

Interaktiva 3D scannade modeller