3D Visualiseringar och CGI

Ocean Discovery samlar inte bara in rå fotogrammetri data utan har kapacitet att efterbearbeta datan till effektfulla grafiska visualiseringar (CGI).

Sikten under vatten är ofta begränsad till i bästa fall några få meter. Med hjälp av 3D scanning avlägsnas  vattnet digitalt  och hela vraket blir på en gång synligt med en enda bild.  För att skapa en känsla av att fortfarande befinna sig under vattnet men ändå få en helhetsbild  kan en undervattensmiljö där man styr siktdjupet med renderad ljussättning återskapas och vrakplatsen visualiseras på ett effektfullt sätt.  Datorgenererade bilder (CGI) har producerats för bland annat Vrak-Museum of wrecks och Blekinge Museum.

Datorgenererade bilder från 3D scannade vrakmodeller

Renderad och animerad video

Bildsekvenser och animationer kan renderas till rörlig videofilm. Datorgenererade dykare och fjärrstyrda robotar kan ytterligare framhäva en känsla av skala och realism. Rekonstruktioner där föremåls funktion visualiseras kan också skapas.  Användningsområde är bland annat visualiseringar för museer, media och filmindustrin.

Renderad video från fotogrammetri

Digital restaurering

 3D scannade modeller kan  används som utgångspunkt för digital restaurering i 3D modellerings program.  Skador, erosion och korrosion avlägsnas digitalt och en representation av hur föremålet såg ut när det var nytillverkat skapas. 

3D scan of bronze cannon from shipwreck mars3D scanning av kanon digitalt restaurerad