Du visar för närvarande Riksantikvarieämbetet bidrag

Riksantikvarieämbetet bidrag

Riksantikvarieämbetet har beviljat Södertörns universitet / MARIS och Västerviks Museum ett stipendium för att dokumentera vraket MARS (1564). Ocean Discovery kommer stå för ROV undersökning som är planerad sommaren 2021. Tidigare år har hela vrakplatsen 3D scannats med dykare av Ocean Discovery men nu kommer området utanför vraket undersökas där hundratals föremål är utspridda.  Mars förskepp saknas också och försök kommer göras för att lokalisera det med Side Scan Sonar.

 

Lämna ett svar