Marinarkeologisk undersökning

Ocean Discovery har ett nära samarbete med  universitet, myndigheter, länsstyrelser och museer som konsult med specialkompetens inom undervattens dokumentation.   Företaget besitter ett brett tekniskt kunnande och använder den senaste tekniken som  skrovmonterad och släpande  side scan sonar samt avancerade fjärrstyra robotar med högupplöst video och stillbilds kapacitet. 

Arkeologisk 3D Kartering

Företaget är ledande inom 3D scanning och besitter en unik förmåga att även på flera hundra meters djup dokumentera  fornlämningar så som vrak och kulturmiljöer.  3D scanning baserad på fotogrammetri  skapar nya möjligheter för marinarkeologiska bedömningar och karteringar då det ger en omedelbar överblick och hög detaljrikedom.  Både ortografiska kartor skapade med fotogrammetri och inspelad video  kan geografisk positionsbestämmas med undervattens positionering utrustning (USBL).

Arkeologisk 3D kartering 

Uppdragsarkeologi

Tillsammans med vår samarbetspartner Västerviks museum kan vi erbjuda ett brett spektrum av konsulttjänster . Västerviks museum utför uppdrag inom marinarkeologi, exempelvis rådgivning, miljökonsekvensbeskrivningar och arkeologiska undersökningar inför exploateringar som , anläggningsarbeten, vindparksetableringar, ledningsdragningar och muddringar. Ocean Discovery´s kapacitet inom dokumentationsteknik , fartygsresurser och teknisk utrustning tillsammans med Västerviks museums arkeologiska kompetens ger oss möjlighet erbjuda ett unikt koncept för dokumentation och tolkning vid marina uppdragsarkeologiska arbeten såsom utredning, förundersökning och undersökning.

 

Vi erbjuder marinarkeologiska tjänster såsom

  • Arkeologiska undersökningar och utredningar 
  • Arkeologisk 3D kartering 
  • Side Scan sonar karteringar och batymetri
  • Video och stillbilds besiktningar av vrak och maritima lämningar
  • Underlag till miljökonsekvensbeskrivningar och utredningar

 

Fjärrstyrd undervattensrobot (ROV) med avancerad kamerautrustning

Marinarkeologisk undersökning och utredning med ROV