Du visar för närvarande S/S Skytteren undersökt

S/S Skytteren undersökt

2020 dokuemnterade Ocean Discovery det miljöfarliga vraket S/S Skytteren för Havs och Vattenmyndigheten. Vraket är beläget 6nm NV om Göteborg. Vrakplatsen 3D scannades för att bedöma skrovets skick. S/S Skytteren anses vara Sveriges mest miljöfarliga vrak och läcker aktivt olja. Förhållanden var svåra med tidvis  kraftiga bottenströmmar vilket försvårade undersökningen. 
3D scanning och side scan sonar undersökning av vrak

 

Lämna ett svar