Side Scan Sonar undersökningar

Side scan sonar (SSS) är ett sidotittande ekolod monterad i en torpedliknande så kallad sonarfisk som bogseras ovanför botten.  Sonarfisken sänder ut ultraljud-strålar som reflekteras tillbaka från havsbotten och föremål. Tiden och styrkan på ljudekot analyseras och omvandlas sedan till en digital bild.

Sonar undersökning är särskilt effektivt för detektering och positionering av föremål som tex vrak , minor, sjöledningar, eller andra objekt och kan även användas för att bedöma sjöbottens hårdhet och beskaffenhet.  Stora ytor kan snabbt sökas av då sonaren kan se upp till 150m åt vardera sida och bogseras i flera knops fart. 

Klein 5000- multibeam side scan sonar 

Sjömätning - Multibeam Side Scan Sonar

Ocean Discovery använder en höghastighets multibeam side scan sonar – Klein 5000. Klein 5000 kan leverera data utan kvalitetsförlust i upp till 10 knops hastighet vilket innebär kostnadsbesparingar för kunden vid kartering och sjömätning av större områden.  Upplösningen är upp till 10cm per pixel och maximal räckvidd är 150m per sida, automatisk kompensation för sjöhävning garanterar hög bildkvalité och utmärkt kontrast i bilden.  Insamlade data kan levereras som KML/GIS-kartor eller som PDF rapporter.  Tillsammans med vårt undersökningsfartyg som är utrustat med autopilot med gyro-kompass och en tung sonar vinsch med 400m armerad kabel kan sjöbotten ned till 200m djup undersökas snabbt och effektivt.

Sjömätning med multibeam SSS av farleder och hamnar

Lätt sonarsystem

För undersökningar inomskärs och i insjöar använder vi ett lättare system som kan sjösättas från mindre arbetsbåtar. Vi har också skrovmonterad sonar som lämpar sig för undersökning i lugna vatten på ringa djup.

 

 

 

 

 

Lättvikts sonar kan sjösättas från mindre båtar

side scan sonar sjömätning och undersökning

Typiska användningsområden

  • Undersökning av sjöledningar och vikter
  • Sjömätning och kartering  av farleder och hamnar
  • Eftersök och undersökning av vrak
  • Undersökning av muddringsmassa
  • Bedömning av bottenbeskaffenhet