Du visar för närvarande Undersökning av miljöfarliga vrak

Undersökning av miljöfarliga vrak

Ocean Discovery undersöker just nu tre miljöfarliga vrak för Havs och Vattenmyndigheten. Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga och Havs och vattenmyndigheten ansvarar för arbetet att dokumentera och sanera dem. Sedan 2018 har Ocean Discovery anlitats för att undersöka samtliga av myndigheten upphandlade vrakdokumentationer. 3D scannings tekniken som Ocean Discovery utvecklat har visat sig mycket värdefull för kartläggning, bedömning samt planeringsunderlag inför sanering.

Mundogas, en tickande mijöbomb


Just nu undersöks vraken Nynäs, Harburg och Mundogas. Kemikalietankern Mundogas är troligen det mest akut miljöfarliga och preliminära resultat visar ett vrak i mycket skadat skick som dessutom läcker olja aktivt dygnet runt. Utöver olja var fartyget lastat med över 2000 ton ammoniak i lösa tankar då det gick till botten på 60 meters djup efter en kollision 1966. Hela vraket samt tankarnas position och skick kartläggs just nu med 3D teknik. Fartygets nedbrutna skick med söndertrasade relingar, otaliga rör tillhörande tankar samt tidigare bärgningsförsök med efterlämnade slangar och trossar har försvårat arbetet avsevärt. Lyckligtvis är den fjärrstyrda undervattensfarkosten utrustad med klippverktyg och man har bokstavligen fått klippa sig en väg fram genom otaliga hinder för att komma nära vraket. Hittills har 30 000 bilder samlats in och vraket är redan nu det mest omfattande 3D scannings projekt som företaget utfört. Arbetet fortskrider och beräknas vara klart inom några veckor.

Läs mer om Ocean Discovery 3D scannings teknik här


Lämna ett svar