Vattenprover

Med exo3 multiparameter sond kan en rad olika vattenvärden samlas in så som syrehalt, PH, salinitet turbiditet och temperatur. Sonden kan placeras på ROV och göra mätningar under uppdragets gång eller placeras på botten för mätningar över lång tid, upp till flera månader.  Insamlade vattenvården kan användas i bedömning av korrosions förhållanden vid undersökning av miljöfarliga vrak och miljöanalyser. 

 

 

Exo3 multiparameter sond

Tjocklek mätning

Ultraljuds mätare från Cygnus möjliggör tjockleksmätningar från ROV. Instrumentets sond placeras på en mekanism som trycks mot ytan som ska mätas och mätvärden sänds i realtid upp till kontrollrummet på fartyget.  Mäter även kraftig korroderad metall.  Användningsområden är skrovtjocklekmätningar, spont i hamnanläggningar och andra konstruktioner under vatten. 

 

 

Cygnus ultraljudsmätare